لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 31 شهریور ماه 1393

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

تمرغ زنده 44000 46000  
ذرت 8300 9250
کنجاله سویا 16400 17300
کنجاله کلزا 10200 12500  
گندم 9800 9800  
جو 8400 9100  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 10900 10900  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم 7900 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 69000 70000   

قیمت های روز

رفرنس سایت دام دارو 

•• جوجه یکروزه گوشتی 

93-06-12 - میانگین:6215 

جوجه یکروزه تخمگذار 

93-06-12 - میانگین:26250 

تخم مرغ 

93-06-12 - میانگین:36841 

مرغ زنده 

93-06-12 - میانگین:45580 

مرغ کشتار 

93-06-12 - میانگین:65585 

گوشت مرغ مادر 

93-06-12 - میانگین:40063 

جوجه یکروزه بوقلمون 

93-06-12 - میانگین:86000 

بوقلمون زنده 

93-06-12 - میانگین:71500 

بوقلمون کشتار 

93-06-12 - میانگین:94500 

دام زنده 

93-06-12 - میانگین:103938 

دام کشتار 

93-06-12 - میانگین:210313 

گوشت منجمد 

93-06-12 - میانگین:163100 

ذرت 

93-06-12 - میانگین:9367 

کنجاله آفتابگردان 

93-06-12 - میانگین:10800 

کنجاله سویا 

93-06-12 - میانگین:16350 

کنجاله کلزا 

93-06-12 - میانگین:12000 

سبوس برنج 

93-06-12 - میانگین:2750 

متیونین 

93-06-11 - میانگین:134500 

لیزین 

93-06-11 - میانگین:56000 

ترئونین 

93-06-12 - میانگین:68500 

کولین 

93-06-12 - میانگین:35500 

کاه 

93-06-12 - میانگین:2875 

فسفات 

93-06-12 - میانگین:18429 

باگاس 

93-06-12 - میانگین:2475 

گندم 

93-06-12 - میانگین:10388 

پودر ماهی 

93-06-12 - میانگین:36875 

جو 

93-06-12 - میانگین:9608 

یونجه 

93-06-12 - میانگین:6675 

کنجاله تخم پنبه 

93-06-12 - میانگین:13850 

جوش شیرین 

93-06-12 - میانگین:16817 

سبوس گندم 

93-06-12 - میانگین:8150 

پودر چربی 

93-06-12 - میانگین:39500 

کربنات کلسیم 

93-06-12 - میانگین:475 
لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 6 شهریور ماه 1393

حداقل قیمت-حداکثر قیمت


جوجه یکروزه --- ---

مرغ زنده 45000 46000  

ذرت 8550 10100

کنجاله سویا 16100 17100

کنجاله کلزا 10800 12550  

گندم 10050 10100  

جو 8250 9300  

فسفات 19000 23500  

جوش شیرین 15500 17500  

کنجاله آفتابگردان 10850 10900  

کنجاله تخم پنبه 13950 13950  

سبوس گندم 7850 7900  

پودر ماهی 25000 42000  

متیونین 136000 136500  

لیزین 56500 57000   


-------------------------------------------------------لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 13 خرداد ماه 1393

حداقل قیمت -حداکثر قیمت

 

 

جوجه یکروزه               12000     - 16000

                مرغ زنده     46000-    47500      

ذرت          9350       - 10500  

کنجاله سویا 17000-   19700    

کنجاله کلزا 13100     - 13400    

گندم         10350     - 10350    

جو            8800       - 9100      

فسفات        19000     -22500    

جوش شیرین                19000     - 23000    

کنجاله آفتابگردان         10850     - 10900    

کنجاله تخم پنبه           13050     - 13650     

سبوس گندم                6600        - 6750       

پودر ماهی   25000     - 61000     

متیونین      138500   - 139500  

لیزین         62000-    62000
لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 12 خرداد ماه 1393

حداقل قیمت - حداکثر قیمت


جوجه یکروزه --- ---
مرغ زنده  46000 - 47500   

ذرت 9400 - 10550

کنجاله سویا 16950 - 19700

کنجاله کلزا 13100 - 13100
  
 جو 8800 - 9100
  
فسفات 19000 - 22500
  
جوش شیرین 19000 - 23000
  
کنجاله آفتابگردان 10700- 10900
  
کنجاله تخم پنبه 13650- 13650
  
-پودر ماهی 25000 - 61000  
 
متیونین 139000 - 139500   

لیزین 63000 - 64000

  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic